Vlčí Hřbet 2020 zrušen!

Prohlášení pořadatelů ke zrušení konání závodu Kolem Vlčího Hřbetu 2020.

Milí závodníci,

s lítostí oznamujeme, že jsme nuceni zrušit konání cyklistického závodu Kolem Vlčího Hřbetu 2020. Vzhledem k současné nejisté a nepřehledné situaci související s KORONAVIREM jsme po dlouhém a nelehkém rozhodování přistoupili k tomuto kroku.

Ptáte se proč? Důvody jsou tyto:

  • Nevíme dne ani hodiny, kdy „Vrchnost“ jakékoliv akce tohoto typu ze dne na den zruší …
  • Vzhledem k tomu, že závody pořádáme na naše vlastní náklady, bez sponzorských darů, apod., je pro nás rizikové investovat nemalé peníze do akce, která může být den před jejím konáním zakázána …
  • V tuto chvíli se také potýkáme s problémem zajistit realizační tým závodu. Všichni členové realizačního týmu pomáhají s průběhem závodu nezištně a dobrovolně. Za současné situace se však obávají rizika, že budou po závodech nuceni nastoupit do karantény, pokud by se na závodech objevil nový případ. Což si nikdo z členů týmu nemůže finančně ani pracovně dovolit …
  • Dalším důvodem je, že je v tuto chvíli vzhledem k dané korona-situaci nejistá i početná účast Vás, závodníků. Což se již potvrdilo při konání jiných akcí podobného typu.

Věříme, že budete mít pro naše důvody pochopení, za což Vám velmi děkujeme.

Perun s Vámi …

Roman Kubišta a Karel Jungwirth

Pořadatelé závodu