Večer vítězů s Kolalokou …

Poslední a nejžhavější info k sobotnímu slavnostnímu galavečeru … k večeru vítězů. 🙂

Deutsche Version

Předně začneme tím, co nás tak trochu všechny otravuje a prudí, ale věřte je to nutnost a je avízovaná i nějaká kontrola hygieniků. Při vchodu do sálu bude stát milý pán, kterému ukážete svoje vstupenky a souběžně s tím mějte prosím po ruce případný certifikát o očkování nebo výsledek  testu … pokud možno negativní. 🙂 Pokud Vás nebudu mystifikovat … toto vše se netýká dětí do 12 let.

Vyhlášení dětských kategorií v roce 2019 …

Tak a jdeme na to, jak to bude v sobotu 13.11.2021 vypadat. První část večera je věnována mládežníkům. Tak jako před dvěma lety … přijdete na Střelnici … svršky necháte v péči šatnářek 🙂 … pohodlně se usadíte rozkoukáte, občerstvíte … a začneme … Na rozehřátí si dáme oblíbenou štafetu družstev, pravidla zůstanou stejná jako na závodech. Tentokrát se nebude sedět na kolech, ale na bejkovi … 🙂

Možná přijde i pořádnej bejk …

Okolo 19:00 hodiny bychom vyhlásili jednotlivé kategorie … uděláme pár hezkých obrázků do fotogalerie a pomaličku se budeme přesouvat do hlavní části večera. Vy dospěláci, které vaše děti pustí a nechají vás večer trochu juchat … máte poslední příležitost k zakoupení lístků ke stolům … a tak jako každý rok … moc už jich není.

Hráte a tančit se určitě bude …

Oficiálně začínáme okolo 20:00 hodiny. Krátký proslov pronese Limonádový Joe a Horác „Hogo Fogo „ Badman  k tanci a poslechu zahraje „Los Pistoleros“ Milana Dunky a tradičně slovem a vtipem vás provede „šerif“ Píďan.

Peruníci 2021 před dokončením …

Vyhlášení nejlepších pistolníků letošní sezony pak bude cca okolo 21:30 a vy všichni, kdo budete mít odvahu, můžete dávat pomalu dohromady čtyřčlenná družstva na tradiční soutěž … jak jsem již zmiňoval, býka kterého budete krotit … Vám děti snad malinko unaví 🙂 . Nesoutěží se ani o Kolalokovu limonádu ani Whiskolu … ale o soudek dobrého piva.

Vyhlášení dospěláckých kategorií v roce 2019 …

Prodej tomboly začne okolo 21:00 hodiny, výdej pak okolo 23:00 hodiny. V tombole je letos zase okolo 500 parádních cen a hlavní cenou je jízdní kolo Kellys … a jako tradičně se o něj budou přetahovat tři výherci, z nichž jeden bud ten nejšťastnější. Kdo to bude se dozvíme okolo 23:59 přesně …

Od půlnoci do 02:00 pak střídá Los Pistoleros  DJ šerif Píďan.

Zkrátka, večer bude nabitý … jo doufám, že néé ostrými náboji … nechte raději své nabité  winchesterovky, colty a smith and wessony u hodných šatnářek, oni vám je rádi pohlídají … 🙂

Těšíme se na Vás v sobotu.

Perun S vámi …

Program:

 • 18:00 … začínáme …
 • 18:10 Zahájení mládežnické části večera.
 • 18:30 Soutěž „young cowboys“… družstev … tolik oblíbené …
 • 19:00 Slavnostní vyhlášení mládežnických kategorií.
 • 19:30 Předpokládaný konec, společné focení … apod.
 • 20:00 Pozvolný přechod do hlavní části večera.
 • 20:15 Zahájení … proslov Limonádového Joa a  Horáce „Hogo Fogo“ Badmana
 • 20:20 Hraje „Los pistoleros“ „–Milana Dunky.
 • 21:00 Zahájení prodeje tomboly,“Bombísův Fotokoutek“.
 • 21:30 Slavnostní vyhlášení „nejlepších pistolníků“ letošní sezony.
 • 22:00 Soutěž v krocení „splašeného býka“… to je klasika … výzva pro čtyřčlenná družstva
 • 23:00 Vyhlášení nejlepších „cowboys“ . Otevření a výdej tomboly.
 • 23:15 Hraje „Los pistoleros“ –Milana Dunky.
 • 24:00 Předání hlavní ceny v tombole.
 • 00:20 Disko –trysko s DJ Píďanem🙂
 • 02:00 Konec- zvonec 🙂