Karty závodníků

Milí bikeři, v loňském roce jste si mohli všimnout, že někteří z Vás používali k registraci do závodů Poháru Peruna (dále jen PP) Kartu závodníka, na které byla fotografie závodníka a jeho údaje včetně unikátního čárového kódu. Mimochodem, tento čárový kód je jedinečný pro každého závodníka a je platný i pro další ročníky PP. Registrace do závodu pak probíhala ve dvou krocích. Nejdříve se závodník zaregistroval do závodu na internetových stránkách PP a pak už jen stačilo použít Kartu závodníka při registraci na místě závodu u dotykové obrazovky, kde stačilo přiložit kartu ke čtečce čárových kódů a potvrdit tlačítkem registraci do závodu. Pak už jen závodník došel zaplatit startovné a vyzvednout číslo a čip.


Tento rok bude situace stejná s tím rozdílem, že dotykové monitory budou dva, takže by neměla být žádná fronta u registrace na místě. Použitím karty si usnadníte registraci na místě a navíc pomůžete organizátorům dodržet časový rozpis závodů. Karta závodníka vypadá jako obrázek vpravo.

V případě, že nemá závodník Kartu závodníka, tak stejně jako v minulých letech organizátoři připraví registrační lístky, které si musí závodník na místě závodů vyzvednout, což může chvíli trvat. Potom si může závodník sám provést registraci na dotykové obrazovce, stejně jako s Kartou závodníka.

Nejhorší případ registrace do závodu pro organizátory i závodníka je nepřihlásit se na internetu na stránkách PP a přijít na závod. V tomto případě si musí závodník sám vyplnit prázdný formulář a registrace pak probíhá ručním zadáním, což je časově velmi náročné a může dojít ke zpoždění časového plánu.

Pokud byste chtěli pomoci sobě i organizátorům, pořiďte si Kartu závodníka. Stačí pro to pouze zaslat na e-mail shakal@atlas.cz Vaše údaje (jméno a příjmení, datum narození a název klubu) a fotografii (velké rozlišení bez úprav = ořez a úpravu si provede organizátor). Pokud byste chtěli mít Kartu závodníka už na první závod PP na Lesné, zašlete výše uvedené údaje na e-mailovou adresu do pátku 19.05.2017 a zkusím karty do závodu vyrobit.

Těšíme se na Vás.
Honza J.