Jaký byl závod HDB2020 …

Letošní rok k nám byl vlídnější a konečně nám umožnil realizovat závod, který pro nás měl být novou zkušeností a pro Vás milým zážitkem.

Myslíme si, že naše pocity nervozity a napětí, oprávněně vystřídal pocit úlevy a radosti z uskutečněné akce. Velkým překvapením pro nás byl zájem o zápolení v kategorii odstrkávadel, na kterou se přihlásilo 21 dětí ve věku do 5 let.

Kategorie nejmenších …

Dětské snažení a halasné rodičovské povzbuzování ovládlo opravdu každého a bylo milým a příjemným začátkem celého závodu. Nejmladšímu závodníkovi bylo teprve 1,5 roku a kromě odměny, kterou si odnesli všichni naši malí závodníci, dostal ještě cenu speciální.

Přesto i mezi nejmenšími byl lítý boj …

Během celého dopoledne byl pro děti k dispozici skákací hrad. Na něj se naši nejmenší přesunuli, zatímco byl odstartován závod pro další dětské kategorie.

Skákací hrad pro děti byl skvělým lákadlem …

Přehled soutěžících i jejich umístění najdete samozřejmě v odkazu Výsledky na internetových stránkách Pohár Peruna. Počet soutěžících v dětských kategoriích, který se vyšplhal na krásných 99 účastníků, byl pro nás také příjemným překvapením. Zaujetí a zápolení závodníků nám jasně ukázalo, že si trať i celý závod užívají na maximum. Rodičovské fandění opět nebralo konce a všem nám bylo jasné, že již nyní můžeme říct, že se naše očekávání naplnila. Obrovský zájem byl také o účast v tradičních štafetách dětí.

Jeden z velkých sjezdů na trati dětí …

Celým příjemným dnem nás provázel svým milým hlasem a informoval závodníky i diváky o důležitých skutečnostech moderátor Radek Jirgl. Předání cen závodníkům, kteří si probojovali na stupně vítězů, se ujal primátor Chomutova JUDr. Marek Hrabáč.

Stupně vítězů kategorie Z14 …

Ovšem i všichni ostatní závodníci, kteří skončili na místech následujících, obdrželi z jeho rukou odměny, které byly naším poděkováním za hojnou účast a sportovního ducha.

Kategorie Z12 na stupni vítězů …

Nyní nastal čas odstartovat závod všech kategorií dospělých závodníků, kterých se přihlásilo celkem 44. Tento počet se zdá být možná nízký, oproti ostatním závodům, konajícím se v cyklu Poháru Peruna. Nicméně konkurence byla tento víkend veliká a náš závod byl přeci jen nevyzkoušenou novinkou. Právě proto chceme poděkovat všem zúčastněným a věříme, že závod pro ně byl zajímavou zkušeností, překvapivým a příjemným zážitkem a zúčastní se našeho závodu i v příštím roce.

Hlavní kategorie dospělých před startem …

Ohlasy na námi vytvořenou trať byly pozitivní, pochvalné a potěšující. Naše snaha se tak vydařila a nabila nás pozitivní energií a elánem, uskutečnit závod i v roce příštím. Samozřejmě došlo také k několika malým nepřesnostem, přešlapům, zmatkům a improvizacím, které občas provází snad každý závod. Podle Vašich ohlasů však neměly téměř žádný vliv na chod závodu a nijak nebyly soutěžícími zaznamenány.

A hurá na trať 22km s převýšením 725m …

Nicméně pro nás budou cennou zkušeností a ponaučením pro závody v dalších letech. Přestože jsme trať pečlivě plánovali, vracely se nepatrné obavy a otázky, zda naše trať přeci jen není moc náročná a zda stihnou všichni soutěžící dojet v určeném čase. Příjezd celkového vítěze závodu nás tak trochu překvapil. Naši trať, převážně v lesním terénu, dlouhou 22 km ujel za pouhou 1 hodinu 3 minuty 32 vteřin. Postupně začali přijíždět i ostatní soutěžící a k vyhodnocení celého závodu jsme mohli přistoupit v plánovaném čase. Ceny vítězům na prvních třech místech opět předával primátor Chomutova JUDr. Marek Hrabáč. Kromě ceny nejstaršímu závodníkovi, jsme se rozhodli předat také cenu za největší sportovní odhodlání, která byla podle nás více než zasloužená.

Na prvním místě nejrychlejší dospělák Michal Dvořák …

Sportovní areál Domovinka v Chomutově nám všem poskytl příjemné zázemí s možností občerstvení a toalet. Toto jsme se však snažili vylepšit zajištěním stanů, stolů a lavic pro diváky a soutěžící, skákacího hradu pro děti a zřízením koutku pro umytí kol.

Automatická myčka kol …

Štědrost smluvních partnerů, kterými jsou ACTHERM Distribuce s.r.o.,  Severočeské doly, a.s.Statutární město Chomutov,  FISAD s.r.o. a pan Jiří Sadílek, ROCKNET s.r.o.A-Z LES s.r.o., Reif-elektronářadí s.r.o., nám umožnila zajistit občerstvení pro všechny účastníky závodu. Každý závodník obdržel kupónky na nápoj, zmrzlinu a občerstvení.

Za příjemně a aktivně strávený den patří díky smluvním partnerům, závodníkům, divákům, dodavatelským společnostem a realizačnímu týmu HoryDolyBike 2020.

V následujícím XVI. ročníku Poháru Peruna se na Vás těší spolek CESTOU DUHY.