Pojď do karty závodníka!!!

Milí bikeři, cyklisti a pedálisti, některé reklamy nás nabádají, abychom už dnes hloubili jámy na bazény, když se chceme stihnout jako první vykoupat na jaře ve vlastním novém bazénu. Něco na tom je, a tak Vám jen připomínáme, že nejednodušší způsob přihlášení do závodů Poháru Peruna je pořídit si Kartu závodníka.

Na Kartě je fotografie závodníka a jeho údaje (datum narození a klub) včetně unikátního čárového kódu. Mimochodem, tento čárový kód je jedinečný pro každého závodníka a je platný i pro další ročníky Poháru Peruna. Používání této karty, která je ve velikosti platební karty a vejde se k ostatním dokladům,  urychlí registraci přímo v den závodu. Je možné se přihlásit do závodů i bez této Karty závodníka, ale registrace je složitější a trvá delší dobu.

PŘIHLÁŠENÍ S KARTOU ZÁVODNÍKA

Registrace do závodu pomocí karty probíhá ve dvou krocích. Nejdříve se závodník zaregistruje do závodu na internetových stránkách Poháru Peruna a pak už jen stačí použít Kartu závodníka při registraci na místě závodu u dotykové obrazovky, kde se Karta závodníka přiloží ke čtečce čárových kódů a potvrdí se kategorie tlačítkem Registrace do závodu. Pak už závodník jen zaplatí startovné a vyzvedne si číslo a čip. To znamená, že se úplně vyhne vyhledávání registračních lístků nebo zdlouhavému vyplňování prázdných. Použitím karty si usnadníte registraci na místě a navíc pomůžete organizátorům dodržet časový rozpis závodů. Postup registrace :

 • Přihlásit se do závodu na stránkách Poháru Peruna.
 • Registrovat se do závodu Kartou závodníka na dotykové obrazovce.
 • Zaplatit startovné a vyzvednout si startovní číslo a čip.

PŘIHLÁŠENÍ S REGISTRAČNÍM LÍSTKEM

V případě, že nemá závodník Kartu závodníka, ale přihlásil se do závodu na stránkách Poháru Peruna, tak stejně jako v minulých letech organizátoři připraví registrační lístky, které si musí závodník na místě závodů vyzvednout, což může chvíli trvat. Potom si může závodník sám provést registraci na dotykové obrazovce, stejně jako s Kartou závodníka. Pod obrázkem je postup registrace :

 • Přihlásit se do závodu na stránkách Poháru Peruna.
 • Vyzvednout si Registrační lístek od pořadatele.
 • Registrovat se Registračním lístekem do závodu na dotykové obrazovce.
 • Zaplatit startovné a vyzvednout si startovní číslo a čip.
Registrační lístek závodníka, který se přihlásil do závodu na stránkách Poháru Peruna.

PŘIHLÁŠENÍ S PRÁZDNÝM REGISTRAČNÍM LÍSTKEM

Nejhorší případ registrace do závodu pro organizátory i závodníka je nepřihlásit se na internetu na stránkách Poháru Peruna a přijít přímo na závod. V tomto případě si musí závodník sám vyplnit prázdný Registrační lístek a registrace pak probíhá ručním zadáním, což je časově velmi náročné a může dojít ke zpoždění časového plánu. Pod obrázkem je postup registrace :

 • Vyzvednout si prázdný Registrační lístek od pořadatele.
 • Ručně vypsat všechny údaje (Příjmení, jméno, datum narození, kategorie a klub) v Registračním lístku a podepsat jej.
 • Předat vyplněný lístek pořadateli, který jej musí ručně zapsat do závodu.
 • Registraci do závodu provede pořadatel.
 • Zaplatit startovné a vyzvednout si startovní číslo a čip.
Prázdný registrační lístek, který se musí vyplnit a podepsat.

Pamatujte si, že je lepší pro všechny se do závodu přihlásit předem na stránkách Poháru Peruna a potom se na závod nedostavit, než přijít bez přihlášení přímo na start závodu.

BIKERE, POJĎ DO KARTY ZÁVODNÍKA!!!

Pořiďte si Kartu závodníka, pomůžete tím sobě i organizátorům. Stačí pro to pouze zaslat na e-mail : shakal@atlas.cz Vaše údaje (jméno a příjmení, datum narození a název klubu) a fotografii (velké rozlišení bez úprav = ořez a úpravu si provede organizátor sám). Cena se v minulých letech pohybovala kolem 30,-Kč, tak snad tu bude letos stejné. Pokud byste chtěli mít Kartu závodníka už na první závod Poháru Peruna v Chomutově na Domovince, zašlete výše uvedené údaje na e-mailovou adresu do úterý 30.04.2019 a karty do závodu pro Vás připravíme.

Perun s Vámi …

Team PP