Ještě nemáte Kartu Závodníka?

Milí bikeři, cyklisti a pedálisti, většina z Vás si jistě v minulých letech všimla, že někteří závodníci v minulých letech používali k registraci do závodů Poháru Peruna přenosnou Kartu závodníka, na které byla fotografie závodníka a jeho údaje včetně unikátního čárového kódu. Mimochodem, tento čárový kód je jedinečný pro každého závodníka a je platný i pro další ročníky Poháru Peruna. Používání této karty, která je ve velikosti platební karty a vejde se ostatním dokladům, přináší výhody jak pro závodníky, tak pro pořadatele, protože zjednoduší a urychlí registraci přímo v den závodu. Je možné se přihlásit do závodů i bez této Karty závodníka, ale registrace je složitější a trvá delší dobu.

KARTA ZÁVODNÍKA

Registrace do závodu pomocí karty probíhá ve dvou krocích. Nejdříve se závodník zaregistruje do závodu na internetových stránkách Poháru Peruna a pak už jen stačí použít Kartu závodníka při registraci na místě závodu u dotykové obrazovky, kde se přiloží karta ke čtečce čárových kódů a potvrdí se kategorie tlačítkem registrace do závodu. Pak si závodník zaplatí startovné a vyzvedne si číslo a čip. To znamená, že se úplně vyhne vyhledávání registračních lístků nebo vyplňování prázdných. Použitím karty si usnadníte registraci na místě a navíc pomůžete organizátorům dodržet časový rozpis závodů.

REGISTRAČNÍ LÍSTEK

Lístek, který obdrží závodník v den startu.
Registrační lístek závodníka Poháru Peruna

V případě, že nemá závodník Kartu závodníka, tak stejně jako v minulých letech organizátoři připraví registrační lístky, které si musí závodník na místě závodů vyzvednout, což může chvíli trvat. Ale i v tomto případě musí být závodník přihlášen do závodu na internetových stránkách Poháru Peruna. Potom si může závodník sám provést registraci na dotykové obrazovce, stejně jako s Kartou závodníka.

PRÁZDNÝ REGISTRAČNÍ LÍSTEK

Lístek, který si musí závodník vyplnit, když se nepřihlásí na internetu.
Prázdný registrační lístek Poháru Peruna

Nejhorší případ registrace do závodu pro organizátory i závodníka je nepřihlásit se na internetu na stránkách Poháru Peruna a přijít přímo na závod. V tomto případě si musí závodník sám vyplnit prázdný formulář a registrace pak probíhá ručním zadáním, což je časově velmi náročné a může dojít ke zpoždění časového plánu.

Pamatujte si, že je lepší pro všechny se do závodu přihlásit předem na stránkách Poháru Peruna a potom se na závod nedostavit, než přijít bez přihlášení přímo na start závodu.

Pořiďte si Kartu závodníka, pomůžete tím sobě i organizátorům. Stačí pro to pouze zaslat na e-mail : shakal@atlas.cz Vaše údaje (jméno a příjmení, datum narození a název klubu) a fotografii (velké rozlišení bez úprav = ořez a úpravu si provede organizátor sám). Cena se v minulých letech pohybovala kolem 30,-Kč, tak snad tu bude letos stejné. Pokud byste chtěli mít Kartu závodníka už na první závod Poháru Peruna v Chomutově na Domovince, zašlete výše uvedené údaje na e-mailovou adresu do neděle 15.04.2018 a karty do závodu pro Vás připravíme.

Perun s Vámi…

Team PP